wstępna konsultacja

Prowadząc działalność firmy przedsiębiorca spotyka się z wieloma sytuacjami, które mogą potencjalnie wymagać wsparcia w zakresie obsługi prawnej firm. Jak wskazuje raport przygotowany przez Jana Winczorka oraz Karola MuszyńskiegoDostęp do prawa wśród małych i średnich przedsiębiorców", problemy prawne występują masowo. Badacze zauważyli, iż niemal połowa (46,9%) respondentów miała poważną trudność o charakterze prawnym w ciągu 3 lat poprzedzających badanie naukowców. Problemy występują praktycznie we wszystkich branżach gospodarki i dotykają przedsiębiorstwa prowadzące działalność w każdej formie i realizujące różnorodne modele biznesowe. Niemniej, problemy prawne są stosunkowo rzadko rozwiązywane przez przedsiębiorców za pomocą narzędzi prawnych – odwołań do formalnych instytucji oraz usług prawniczych. Jak wskazują badacze Uniwersytetu Warszawskiego, z pomocy prawników polskie MŚP korzystały jedynie w odniesieniu do 1/3 poważnych problemów prawnych. Zamiast usług prawniczych często podejmuje się działania nieformalne, pozaprawne lub prywatne. Istotną rolę odgrywają także księgowi. Jednym z problemów jest przeświadczenie, iż obsługa prawna firm jest droga, a w otoczeniu przedsiębiorcy nie ma nikogo, kto faktycznie mógłby polecić specjalistę, który pomógłby rozwiązać problem prawny. W przeprowadzonym bowiem badaniu, przedsiębiorcy wskazują, iż najczęściej potrzebują w swoich spółkach, podmiotach prawników do prowadzenia spraw korporacyjnych, pracowniczych i podatkowych. Zatem jak znaleźć takiego specjalistę, aby po nawiązaniu współpracy czuć się bezpiecznie i jak najlepiej się przygotować do rozpoczęcia takiej współpracy?

Po pierwsze określ specjalizację prawną dotyczącą Twojego problemu i doświadczenie w sprawach prawnych tej branży

Jest to kluczowy element dla powierzenia spraw radcy prawnemu lub kancelarii prawnej przez przedsiębiorcę. Dziś należy oczekiwać, iż prawnik powinien nie tylko znać przepisy, ale również branżę, w której działa przedsiębiorca, a co więcej, miał doświadczenie w podobnych przypadkach. Czemu to jest tak istotne? Otóż postępująca specjalizacja życia gospodarczego wymusza też dość istotne a zarazem gruntowne i branżowe zmiany w prawie. Np. obszar handlu elektronicznego i cyfrowego marketingu podlegają ciągłym zmianom i tylko specjalizujący się prawnicy w e-commerce będą w stanie doradzić, jak skutecznie wdrożyć np. dyrektywę „Omnibus”, która obecnie spędza sen z oczu przedsiębiorcom zajmującym się handlem elektronicznym. Owszem, prawnicy zajmujący się innymi obszarami też temat, będą w stanie przygotować, lecz to może zająć więcej czasu i może być zwyczajnie droższe. Z kolei biorąc pod uwagę doświadczenie, zazwyczaj im dłużej dany prawnik pracuje w zawodzie, tym częściej styka się też z różnymi sprawami w obszarze prawa, jaki nas interesuje, a reprezentując w sądzie różnych klientów, dobrze zna przepisy prawne oraz potrafi je interpretować, a także bronić swoich racji w sądzie. Należy jednak pamiętać, że wówczas cena może być wyższa niż w przypadku osoby początkującej, ponieważ doświadczenie musi kosztować. Stąd warto wykorzystując do analizy wyszukiwarkę Google, wpisać np. „obsługa prawna <nazwa problemu>” – na pewno pojawią się wyniki studiów przypadków, czy doświadczeń dla takiego obszaru.

Po drugie określ zakres wsparcia prawnego jaki potrzebujesz

Decydując się na wsparcie radcy prawnego, lub danej kancelarii prawnej dobrze jest od samego początku zdefiniować zakres wsparcia prawnego, jaki jest oczekiwany w twojej sytuacji. Wiele z problemów potrzebuje opinii prawnej lub doradztwa prawnego – jest to szczególnie ważne, kiedy pracujesz nad rozwiązaniem problemu i w to inwestujesz, a nie jesteś pewien, czy ścieżka technologiczna uwzględnia zgodność z wymaganiami prawa. Np. wdrożeniem RODO czy nadmienionej już dyrektywy OMNIBUS. Innym przykładem jest zdefiniowanie obsługi prawnej firmy w ramach konkretnego procesu lub obszaru np. windykacji sądowej czy też reklamacji. Ustalenie konkretnego obszaru i przygotowanie procesu obsługi prawnej przedsiębiorstwa zapewne zabezpieczy systematyczność w realizacji powtarzających się spraw, a samemu przedsiębiorcy pozwoli uniknąć niepotrzebnych eskalacji, czy kłopotów ze strony urzędów i instytucji państwowych. Inny zakres usług prawnych dotyczy zastępstwa procesowego, kiedy to chcemy, aby radca prawny lub prawnik z kancelarii prawnej wyręczył nas, lub reprezentował w sprawie sądowej czy innym procesie. Tu też ważnym jest określenie jasnego oczekiwania dotyczącego zakresu czynności, jakie przedsiębiorca chciałby powierzyć prawnikowi. Im bardziej doprecyzowany zakres prac, tym łatwiej je wycenić i w konsekwencji otrzymać porównywalne oferty.

Po trzecie zbierz referencje i rekomendacje dotyczące kancelarii prawnej lub samych radców prawnych

Polecenia i referencje są jednym z najbardziej powszechnych sposobów pozyskania kontaktu do prawnika. W Polsce 65% przedsiębiorców deklaruje, iż wykorzystuje rekomendacje znajomych i polega na poleceniach. Niemniej rośnie też dynamika ilości przedsiębiorców, która wybiera prawnika samodzielnie, gdyż wymusza to właśnie specyficzność problemów prawnych, jakie pojawiają się w życiu gospodarczym. Użytkownicy Internetu, szczególnie młodsi wiedzą, iż na profilach tzw. wizytówek Google pojawiają się opinie jak np. dla naszej wizytówki LTLAW - zarówno zadowolonych, jak i niezadowolonych z usług prawniczych.

Klienci często dzielą się swoimi opiniami w Internecie, dlatego po wstępnym wyborze radcy prawnego, czy kancelarii prawnej warto zweryfikować, czy klienci wypowiadali się na temat świadczonych usług. Warto też pamiętać, że jeśli prawnik, który pomagał Twojemu znajomemu uzyskać np. odszkodowanie, niekoniecznie sprawdzi się w sprawie karnej czy rodzinnej lub ochronie danych osobowych. Jeśli jednak nie specjalizuje się w sprawie, z którą się zgłosiłeś, powinien Ci o tym powiedzieć i ewentualnie polecić innego specjalistę po fachu, którego rekomenduje. Warto też, przy tej okazji sprawdzić opinie na dedykowanych portalach prawniczych, które budują dedykowane rankingi i zbierają opinie o kancelarii np. tutaj lub tutaj. Innym sposobem jest weryfikacja na stronie internetowej kancelarii czy obsługiwała ona już podobny przypadek, warto sprawdzić wtedy np. blog - https://ltlaw.pl/blog/category/historie-naszych-klientow/

Po czwarte przygotuj pytania dla prawnika

Wykonawszy analizę dotyczącą wybrania kancelarii prawnej, warto przygotować listę pytań, która pozwoli nam zrozumieć tryb współpracy oraz podejście. W tym wypadku istotnym jest też fakt, czy dana kancelaria posiada rodzaj wstępnej bezpłatnej konsultacji, która pozwala określić dla Twojego problemu kierunek związany z rozwiązaniem jak również, czas rozwiązania i cenę. Warto pamiętać, że nie jest to powszechne podejście, stąd przed umówieniem się z prawnikiem należy sprawdzić i zweryfikować szczegóły, takie jak:

  • Wynagrodzenie – upewnij się, czy pierwsza konsultacja jest bezpłatna, czy też nie;
  • Potrzebne dokumenty – określ jakie dokumenty masz zabrać na pierwsze spotkanie;
  • Czas spotkania – sprawdź, jak długo ma trwać pierwsze spotkane

Natomiast przed samym spotkaniem z przedstawicielem kancelarii prawnej zbierz wszystkie istotne dla sprawy fakty, zwłaszcza takie jak daty konkretnych wydarzeń oraz obecny stan. Informacje pozwolą zrozumieć istotę problemu twojemu przyszłemu prawnikowi i zaproponować najlepszą ścieżkę postępowania.

Podsumowując:

Warto poświęcić czas na dobre przygotowanie się do pierwszego spotkania z prawnikiem. W odniesieniu do przedsiębiorcy musi on możliwie szczegółowo i prawdziwie omówić swoją sytuację oraz ewentualne problemy, które dotyczą firmy. Natomiast rolą prawnika, radcy prawnego nie jest sąd nad klientem, czy jego firmą, ale przygotowanie postępowania rozwiązującego problem zgodne z prawdą i ustalenie faktów. Stąd będąc klientem, powinieneś sumiennie przygotować wszystkie istniejące i ważne okoliczności dla sprawy takie jak dokumenty czy dane, a potem ustalić dalszy przebieg spotkań i wymiany informacji np. z radcą prawnym. Pamiętaj, że obie strony muszą zadawać pytania i wspólnie tworzyć fundamenty wzajemnego zaufania, gdyż na przestrzeni ostatnich kilku lat zmienił się sposób współpracy pomiędzy klientem a prawnikiem. W głównej mierze prawnik dba o interesy klienta i szanuje jego autonomię, po prostu, stał się on dziś swego rodzaju Biznesowym Doradcą Przedsiębiorcy.

Link Skopiowany!

Powiązne publikacje

zobacz wszystkie publikacje
umowa
wstępna konsultacja