wstępna konsultacja

Obsługa prawna firm na czym polega i kiedy jest potrzebna? 


Praktyka gospodarcza przedsiębiorców wskazuje, iż w ważnych momentach życia firmy np. podczas rozpoczęcia współpracy w kluczowym kontrahentem, organizacji zasobów wewnętrznych, czy też egzekwowaniu swoich praw istnieje stała potrzeba konsultacji prawnej i realizacji czynności np. w formie pełnomocnika. Obsługa prawna firm w naszej kancelarii koncentruje się na stałym monitoringu zmian w prawie i stałym dostosowaniu regulacji i organizacji przedsiębiorstwa do nowych wymogów. Dzięki stałemu wsparciu radcy prawnego, przedsiębiorca ma szansę dokonać optymalizacji swoich procesów np. przed wejściem w życie danego przepisu prawa, lub też stworzyć szansę na lepszy rozwój przedsiębiorstwa. Stała obsługa prawna naszej kancelarii to nie tylko udzielanie pomocy w momencie zaistnienia problemu prawnego, ale przede wszystkim zabezpieczenie kluczowych transakcji, umów i praw przedsiębiorcy, także w relacjach przedsiębiorstwa względem kontrahentów oraz administracji publicznej. 

obsługa prawna firm
obsługa prawna przedsiębiorstw

Jaki zakres usług obejmuje obsługa prawna przedsiębiorstw? 


Wiemy, że nasi klienci potrzebują wyspecjalizowanego wsparcia prawnego w swojej praktyce gospodarczej przy jednoczesnym wymaganiu rentowności, dlatego zbudowaliśmy tak zakres obsługi prawnej, aby dawał wartość w procesach sprzedaży i obsługi klienta stanowiąc wsparcie przedsiębiorcy w codziennych sprawach. Jedną z przewag naszej kancelarii jest możliwość pracy zdalnej i wykorzystywane technologie teleinformatyczne w obsłudze spraw.  Oto nasze najważniejsze specjalizacje prawne, których celem jest zabezpieczenie fundamentów przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa: 

Obsługa prawna firm – dlaczego  warto wybrać stałą obsługę w LT LAW? 


  • Oszczędność środków finansowych – dla kancelarii LT LAW priorytetem jest dbałość o płynność finansową klienta, stąd staramy się maksymalnie wykorzystać nasze kompetencje i doświadczenie do pojawienia się dotkliwych skutków finansowych 
  • Niskie koszty utrzymania wyspecjalizowanej pomocy prawnej dla firmy, nakładów potrzebnych na znalezienie kancelarii prawnej i jej doradztwo w rozwiązaniu problemu 
  • Koniec niepewności przy wdrażaniu kolejnych zmian w prawie i dostosowaniu firmy w spełnieniu ich wymagań 
  • Porządek w dokumentach i dbałość o ich aktualność w firmie 
  • Rozwiązanie problemu windykacji w firmie poprzez wdrożenie automatycznego monitoringu 
  • Identyfikacja ryzyk prawnych wraz z planem ich mitygacji 
  • Bieżąca obsługa kancelaryjna przedsiębiorcy przed urzędami i sądami  

Obsługa prawna przedsiębiorstw - jakie są koszty? 


Koszty miesięcznej obsługi prawnej kancelarii są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki tej usłudze, już na wczesnym etapie rozwoju firmy, w sposób świadomy budują jej przewagę konkurencyjną.  W przypadku naszej kancelarii wysokość opłaty miesięcznej to 3000 zł netto w ramach, której przedsiębiorca ma do dyspozycji 15 godzin roboczych radców prawnych specjalizujących się w 4 obszarach prawa, czyli ochrony danych osobowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. W ramach prowadzonego zastępstwa procesowego – sprawy gospodarcze i cywilne – stawka minimalna z Rozporządzenia + sucess-fee po otrzymaniu przez Klienta zasądzonej kwoty, ustalane indywidualnie przy każdej sprawie, możliwość uwzględnienia kosztów sprawy w ramach wartości zakontraktowanych godzin roboczych.  

Obszar działania kancelarii prawnej LT LAW, to nie tylko Warszawa. Terminy procesowe w Warszawie rozliczane są roboczogodzinach, natomiast poza Warszawą – na podstawie indywidualnych uzgodnień. Radcy prawni prowadzą też dyżury prawnicze w siedzibie spółki Klienta, w przypadku dyżuru co najmniej 4 rbh – bez uwzględniania kosztów dojazdu, przy dyżurach do 4 rbh – koszt dojazdu jako 1 rbh. 

Roboczogodziny są rozliczane są w ramach kwartału kalendarzowego, zaś niewykorzystane roboczogodziny nie przechodzą na następny kwartał. Obsługę przedsiębiorcy prowadzi dedykowany opiekun prawny. Istnieje możliwość zwiększenia pakietu godzin.  

Zaufali nam


Sprawdź nasze media społecznościowe

umowa
wstępna konsultacja