wstępna konsultacja

Na czym polega reprezentacja firmy w sprawach administracyjnych i kiedy jest potrzebna?


W praktyce gospodarczej przedsiębiorców niejednokrotnym partnerem są organy administracji rządowej oraz samorządowej. Najczęściej przedsiębiorca realizuje czynności w odniesieniu do urzędów takich jak: Urząd Skarbowy, Zakład Ubezpieczeń Społecznych czy też współpracując z organami wykonawczymi gmin takimi jak wójt, burmistrz i prezydent miasta. Z uwagi na fakt, iż prawo administracyjne jest bardzo szerokim pojęciem, a stopień skomplikowania spraw realizowanych w urzędach angażuje czas przedsiębiorcy warto ustanowić pełnomocnika, który znając procedury  który będzie działał w twoim imieniu. Reprezentacja prawna podmiotu gospodarczego w naszej kancelarii wobec organów administracyjnych koncentruje się wypracowaniu optymalnej ścieżki postępowania wraz klientem i przeprowadzeniu czynności w jego imieniu. Dzięki stałemu wsparciu radcy prawnego dla danej sprawy, przedsiębiorca ma szansę skupić się na realizacji własnych zadań operacyjnych i oszczędzić swojego czasu kapitału i emocji związanych z zadaniami administracyjnymi. Na każdym kroku postępowania kancelaria prezentuje bieżący status sprawy klientowi automatycznie.

Jaki zakres usług obejmuje reprezentacja prawna podmiotów gospodarczych w postępowaniu administracyjnym lub sądowym?


Przepisy postępowania administracyjnego w Polsce, dopuszczają do udziału w sprawie jako pełnomocników stron każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych. W sprawach prowadzonych przez polskie organy administracji w większości przypadków strona nadal nie korzysta z reprezentacji profesjonalnego pełnomocnika. Wierzymy, że profesjonalny pełnomocnik z pewnością będzie stanowił skuteczną pomoc w sprawach związanych z życiem zawodowym każdego klienta. Dlatego posiadając wiedzę na temat przepisów prawa administracyjnego, współpraca z radcami prawnymi kancelarii pozwoli naszemu klientowi na uzyskanie decyzji administracyjnej wydanej z korzyścią dla niego. Działamy transparentnie, albowiem Informację w swojej sprawie można uzyskać logując się do systemu naszej kancelarii, w którym każdy nasz Klient ma swoje indywidualne konto. Na koncie znajdzie skany korespondencji przychodzącej do nas w jego sprawie, skany pism wychodzących, ma też stały dostęp do wykazu czynności, które w jego sprawie zostały wykonane. W każdej chwili może też skontaktować się telefonicznie z sekretariatem i porozmawiać z prawnikiem prowadzącym jego sprawę.

Oto nasze najważniejsze specjalizacje prawne, których celem jest zabezpieczenie współpracy przedsiębiorcy z urzędami.:

Reprezentacja prawna firm – dlaczego warto wybrać stałą obsługę w LT LAW?


  • Oszczędność środków finansowych – dla kancelarii LT LAW priorytetem jest dbałość o płynność finansową klienta, stąd staramy się maksymalnie wykorzystać nasze kompetencje i doświadczenie w danej sprawie
  • Niskie koszty utrzymania wyspecjalizowanej pomocy prawnej dla firmy, wobec nakładów potrzebnych na prowadzenie sprawy samemu przed urzędami oraz sądami
  • Brak niepewności w kontekście przygotowania pism takich jak skargi, czy odwołania, gdzie znajomość terminów jest kluczowa dla powodzenia rozstrzygnięcia.
  • Porządek w dokumentach i dbałość o ich aktualność w firmie dla potrzeb reprezentacji przed urzędem
  • Identyfikacja ryzyk prawnych wraz z planem ich mitygacji, w kontekście prowadzonej sprawy
  • Bieżąca obsługa kancelaryjna przyjmowania pisma jak również przygotowywanie pism procesowych mających na celu doprowadzenie do uzyskania określonych praw lub interesów Klienta

Reprezentacja podmiotów gospodarczych przed urzędami i sądami  - jakie są koszty?


Koszty miesięcznej obsługi prawnej kancelarii są skalkulowane tak, aby były rentowne nawet dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wśród naszych klientów znajdują się nawet kilkuosobowe firmy, które dzięki tej usłudze, już na wczesnym etapie rozwoju firmy, w sposób świadomy budują jej przewagę konkurencyjną. W przypadku naszej kancelarii wysokość opłaty miesięcznej to 3000 zł netto w ramach, której przedsiębiorca ma do dyspozycji 15 godzin roboczych radców prawnych specjalizujących się w 4 obszarach prawa, czyli ochrony danych osobowych, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, prawa gospodarczego i prawa administracyjnego. W ramach prowadzonego zastępstwa procesowego – sprawy gospodarcze i cywilne – stawka minimalna z Rozporządzenia + sucess-fee po otrzymaniu przez Klienta zasądzonej kwoty, ustalane indywidualnie przy każdej sprawie, możliwość uwzględnienia kosztów sprawy w ramach wartości zakontraktowanych godzin roboczych.

Terminy procesowe w Warszawie rozliczane są roboczogodzinach, natomiast poza Warszawą – na podstawie indywidualnych uzgodnień. Radcy prawni prowadzą też dyżury prawnicze w siedzibie spółki Klienta, w przypadku dyżuru co najmniej 4 rbh – bez uwzględniania kosztów dojazdu, przy dyżurach do 4 rbh – koszt dojazdu jako 1 rbh.

Roboczogodziny są rozliczane są w ramach kwartału kalendarzowego, zaś niewykorzystane roboczogodziny nie przechodzą na następny kwartał. Obsługę przedsiębiorcy prowadzi dedykowany opiekun prawny. Istnieje możliwość zwiększenia pakietu godzin.

Zaufali nam


Sprawdź nasze media społecznościowe

umowa
wstępna konsultacja