wstępna konsultacja

Każdy problem prawny można rozwiązać. Porozmawiajmy.


Usługa wstępnej konsultacji prawnej jest dedykowana małym i średnim przedsiębiorstwom, gdyż to tam nasze doświadczenie daje największą wartość.

Jesteśmy świadomi, iż budowanie bezpiecznych fundamentów biznesu wymaga znajomości prawa, technologii i finansów, 15 minut to czas dla Ciebie, podczas którego wstępnie przedstawisz swój problem prawny. Nasz ekspert wskaże wstępnie możliwe rozwiązania. Określ preferowany termin i temat rozmowy, a my dobierzemy odpowiedniego konsultanta prawnego.

Jak przygotować się do rozmowy?


Po ustaleniu terminu konsultacji prześlemy zaproszenie do Twojego kalendarza wraz z informacją, z kim będziesz rozmawiać. Na nasze spotkanie przygotuj zakres problemu prawnego np. wdrożenie RODO, prawo autorskie, windykacja należności lub przygotowanie umowy z kontrahentem oraz cel jaki chciałbyś osiągnąć. Na rozmowę przygotuj też materiały uzupełniające, które możecie wspólnie omówić podczas spotkania. Koniecznie zastanów się, czy w Twojej praktyce biznesowej nie będą istnieć podobne przypadki. Ta informacja pomoże nam zrozumieć skalę problemu.

Kto będzie prowadzić konsultacje:


Po potwierdzeniu mailowym wstępnej konsultacji przez biuro kancelarii, w uzgodnionym terminie nasz prawnik poprowadzi rozmowę. Konsultacja może odbywać się telefonicznie lub poprzez program Ms Teams. Po zdefiniowaniu zagadnienia problemu prawnego i jego wpływu na Twoją firmę wyznaczony przez kancelarię konsultant wskaże możliwe kierunki rozwiązania. Jeśli podczas spotkania nie będziemy w stanie określić potencjalnych rozwiązań, konsultant wróci do Ciebie po uzgodnieniu szczegółów propozycji w namowach kancelarii drogą mailową z adresu kontakt@ltlaw.pl w ciągu 1-2 dni roboczych.

Zaufali nam


Sprawdź nasze media społecznościowe

umowa
wstępna konsultacja