wstępna konsultacja

W maju 2019 roku Prezes UOKiK wydał decyzję administracyjną wobec operatora telekomunikacyjnego, który stosował praktykę naruszającą zbiorowe interesy konsumentów, która polegała na wykonywaniu połączeń telefonicznych do osób, których dane zostały pozyskane od partnerów Spółki. Operator prowadził marketing bezpośredni oferty, pomimo nieudzielenia przez te osoby uprzedniej zgody wymaganej przepisami prawa telekomunikacyjnego. Prezes UOKiK nie nałożył kary finansowej, ale zobowiązał ukaranego operatora telekomunikacyjnego do wdrożenia procesu w zakresie pozyskiwania zgód oraz umożliwienia osobom narażonym na bezprawne zachowanie Spółki, skorzystania z dodatkowych, bezpłatnych usług albo rozwiązania zawartych ze Spółką umów.

Znaczenie postępowania UOKiK dla marketingu bezpośredniego


Przytoczone postępowanie ma ogromne znaczenie dla prowadzonego marketingu bezpośredniego przez podmioty na rynku nie tylko telefonicznie, ale również przez Internet. Otóż Prezes UOKiK przedstawił swoją interpretację pojęcia dokładności zgody marketingowej i na jakich zasadach można korzystać z baz podmiotów zewnętrznych dokonując zakupu licencji. (więcej informacji do pobrania w decyzji prezesa w formacie pdf <pobierz>).

U podstaw uzasadnienia decyzji Prezesa UOKIK stało się twierdzenie, że zgoda na marketing bezpośredni powinna jasno określać, kanał przyszłego kontaktu z potencjalnym klientem, jak również cel tego kontaktu i podmiot, któremu ta zgoda jest udzielona. Zatem w przypadku baz danych, które były tworzone przez partnerów, zgody marketingowe muszą spełniać kryteria określone powyżej. Dodatkowo podmiot, który je uzyskuje, musi być zobowiązany do informowania nabywcy o każdorazowym cofnięciu lub modyfikacji zgody w ramach obsługi administracyjnej.

Nabywca natomiast zobowiązany jest wprowadzić mechanizmy kontroli i odpowiedzialności partnera za wszelkie stwierdzone przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań dotyczących sposobu uzyskiwania i zarządzania zgodami. Stąd mając na uwadze powyższe oraz trendy marketingu w obszarze zarządzania treścią, gdzie właśnie płacenie danymi osobowymi jest najpowszechniejszym sposobem uzyskania dostępu do bezpłatnej usługi lub treści, możemy wyróżnić następujące sytuacje, które mogą wymagać zastosowania konkretnej treści zgód:

 • Pobranie ebooka
 • Kampania w sieci afiliacyjnej i rejestracja na formularzu dedykowanym usłudze
 • Ankiety
 • Korejestracja
 • Przejmowanie serwisów internetowych

Najpowszechniejszymi typami zgód marketingowych, które można znaleźć w sieci są:

 • RODO – na przetwarzanie danych osobowych przez partnerów DBMS Sp. z o.o
 • RODO – na profilowanie danych osobowych
 • Art. 10 UŚDE – marketing bezpośredni
 • Art. 172 PT – na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych

Przykładowy formularz ze zgodami w przypadku prowadzenia ankiet i prac badawczych może nawet zawierać 3 różne rodzaje zgód, które należy w procesie pozyskać:

Dzięki temu podejściu pozyskane zgody ją jasne i w klarowny sposób określają tryb i sposób przetwarzania danych wraz z określeniem celu. Warto przypomnieć, iż po tak dokonanej rejestracji przedsiębiorca pełniący rolę administratora danych musi wykonać obowiązek informacyjny, precyzując informacje np. o inspektorze ochrony danych osobowych czy też możliwościach wycofania zgody.

W przypadku systemu dmsales.com do automatyzacji komunikacji bezpośredniej istnieje dedykowany moduł pozwalający realizować obowiązki wynikające wprost z RODO.

Przykładowa treść zgód marketingowych umożliwiających dalszy kontakt bezpośredni w przypadku gdy mamy do czynienia jeszcze z partnerem, który jest sponsorem kampanii, może wyglądać jak poniżej:


Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez <nazwa> Sp. z o.o. oraz firmę z nią współpracującą w ramach kampanii <nazwa kampanii> (<nazwa> Sp. z o.o.) moich danych osobowych, zawartych w formularzu powyżej. Dane te będą wykorzystywane w celach marketingowych.

Wyrażam zgodę na wykorzystanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego z użyciem danych wskazanych w formularzu powyżej.

Wyrażam zgodę na automatyczne profilowanie moich danych osobowych. Zgoda jest niezbędna, abyśmy mogli wysyłać oferty i komunikaty najbardziej zgodne z Państwa zainteresowaniami i potrzebami.

Administratorem danych jest <nazwa> Sp. z o.o. z siedzibą w <miasto>. Przysługuje Państwu prawo do wglądu, korekty lub usunięcia danych w każdym czasie. Więcej informacji o administratorze i przetwarzaniu danych znajduje się w naszej Polityce Prywatności. Po rejestracji otrzymujecie państwo pełną treść informacyjną w zakresie przetwarzania danych i obsługi swoich praw.


Zatem zbierając zgody marketingu bezpośredniego w firmie, należy pamiętać o tym, że  naszym zgoda powinna być:

 • Zrozumiała
 • Dobrowolna
 • Świadoma
 • Konkretna
 • Jednoznaczna

Należy zatem pamiętać, iż aby na stronie internetowej umieścić treść zgody, nie można jej ukryć np. w regulaminie oraz nie może też być domyślna. Tworząc zgodę marketingową, należy pamiętać też, iż:

 • Treść zgody nie może być określona w skomplikowany sposób, gdyż może to być uznane jako celowe wprowadzanie w błąd, lub chęć ukrycia prawdziwego treści komunikatu
 • Podczas procesu zbierania zgody, należy poinformować użytkownika o prawie do wycofania owej zgody w każdym momencie
 • Treść przy checkboxach nie może być pisana małym drukiem i być ukrywana w innych częściach regulaminu
 • Wycofanie zgody przez użytkownika musi być tak samo proste jak jej udzielenie, gdyż niedopuszczalnym jest stosowanie innego koloru, mniejszego druku, itp. Sam link dezaktywujący powinien być natomiast dobrze widoczny, podobnie jak informacja o inspektorze ochrony danych osobowych
 • Niedopuszczalnym również jest uzależnienie wykonania umowy np. świadczenia usług elektronicznych od wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych na cele marketingowe, może to być uznane jako naruszenie zbiorowych interesów konsumentów.

Podsumowując

Przygotowanie treści zgód marketingowych dotyczących marketingu bezpośredniego wymaga przemyślenia procesu ich pozyskiwania jak również zarządzania nimi. Wymagania sformowane przez regulatorów rynku, mają na celu nadanie temu procesowi transparentności i bezpieczeństwa naszych danych, zatem jeśli mierzysz się z wielostopniową kampanią, w której udział biorą także Twoi partnerzy, czy sponsorzy konsultacja prawna jest wręcz wskazana, aby nie doświadczyć kary, jaką otrzymała Netia S.A.

Link Skopiowany!

Powiązne publikacje

zobacz wszystkie publikacje
umowa
wstępna konsultacja