wstępna konsultacja

Prospecting a obowiązujące przepisy prawa


Przedsiębiorstwa chcąc pozyskiwać klientów prowadzą działania zmierzające do zaspokojenia popytu na dany produkt lub go kreują. Aktywną metodą pozyskiwania klienta stosowaną w działach sprzedaży b2b jest prospecting. To nic innego jak poszukiwanie potencjalnych klientów realizowane poprzez czynności i metody powiązane w proces, który ma na celu odnalezienie oraz wyodrębnienie osób czy organizacji gospodarczych zainteresowanych oferowanym produktem lub usługą. Z perspektywy marketingu b2b, to pojęcie oznacza również, budowanie rynku i jest pierwszym etapem cyklu sprzedażowego, którego elementy można przedstawić w postaci niekończącego się cyklu aktywności przedstawiciela handlowego. Niemniej ten proces, wymaga wykorzystania danych, w tym danych osobowych, które należy odpowiednio przygotować zanim uruchomi się proces zgodnie z prawem.

Zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, podstawą pozyskiwania danych dla celów marketingowych jest uzyskanie jasnej i wyraźnej zgody osób, których dane te dotyczą. RODO nakłada na podmioty przechowujące i przetwarzające dane osobowe szereg obowiązków, jednocześnie przyznaje osobom fizycznym szeroki katalog uprawnień związanych z ochroną ich danych osobowych.

Mecenas Tomasz Ciupka stale uczestniczy w wydarzeniach, krzewiących wiedzę w marketingu i sprzedaży z zakresu ochrony danych osobowych i w swoich wystąpieniach wskazuje, jak dostosować działania prospectingowe, pozyskiwanie i przetrzymywanie danych oraz wykorzystywanie ich do kampanii prospectingowych, aby proces był bezpieczny prawnie, ale też efektywny sprzedażowo.

Jak przygotować bezpieczny prawnie proces prospectingu?

Zapraszamy do obejrzenia webinaru zorganizowanego przez DMSales.com przy współpracy z Kancelarią LT LAW, podczas którego dyrektor handlowy Grzegorz Giza i mecenas Tomasz Ciupka odpowiadają na pytania:

  • Jak pozyskiwać dane osobowe zgodnie z przepisami RODO?
  • Jak przeprowadzić bezpieczny i zgodny z prawem proces prospectingu?
  • Jak zabezpieczyć pozyskane dane osobowe i bezpiecznie przetwarzać je w systemach do automatyzacji marketingu i sprzedaży b2b?

Mam nadzieję, że przygotowany materiał będzie ciekawy i da wiele cennych wskazówek dotyczących przetwarzania i ochrony danych osobowych w procesach sprzedaży i marketingu b2b.

Natomiast jeśli mierzysz się z problemem zbudowania bezpiecznego procesu prostectingowego zgodnego z zasadami ochrony danych osobowych, to zapraszam do skorzystania z bezpłatnej konsultacji, która pomoże naświetlić Tobie obszary zastosowania mechanizmów ochrony danych osobowych w Twoim procesie prospectingowym.

Link Skopiowany!

Powiązne publikacje

zobacz wszystkie publikacje
umowa
wstępna konsultacja